Cha Cha Cha for Genuine Immigration Reform

The U.S. government is working on comprehensive immigration reform that will affect the future of every person in America and millions around the world. On this early evening, we will learn about how the proposed law effects our communities and then we will CHA CHA CHA for Genuine Immigration Reform! Hosted by the SF Filipino […]

10 Tanong na Madalas na Itanong Ukol sa Reporma sa Imigrasyon

View in English Click Here or Click Here to Download in Tagalog 1. Ano ang nangyayari sa kasalukuyan sa reporma sa imigrasyon, at bakit ito ay importante sa mga Pilipino? Kasalukuyang pinaguusapan ng goberyo ng Estados Unidos kung paano ayusin ang imigrasyon sa bansa. Nakasalang ngayon ang isang panukalang batas, S.744, upang ipatupad ang comprehensive immigration reform (CIR) o komprehensibong […]